"bag search" — Słownik kolokacji angielskich

bag search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torba poszukiwania
  1. bag rzeczownik + search rzeczownik
    Luźna kolokacja

    At least it was for Alex. She sailed through without a bag search.

    Podobne kolokacje: