"renew one's search" — Słownik kolokacji angielskich

renew one's search kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): odnawiać czyjś poszukiwania
  1. renew czasownik + search rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In the last case I must wait for daylight to renew my search.

powered by  eTutor logo