BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"renew" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

renew czasownik

renew + rzeczownik
Kolokacji: 54
renew one's contract • renew one's lease • renew one's attack • renew one's license • renew one's acquaintance • renew one's call • ...
czasownik + renew
Kolokacji: 7
decide to renew • refuse to renew • keep renewing • help renew • decline to renew • ...
renew + przyimek
Kolokacji: 22
renew after • renew for • renew at • renew in • renew with • ...
renew + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 9
renew annually • automatically renew • constantly renew • renew periodically • later renew • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.