"search function" — Słownik kolokacji angielskich

search function kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poszukiwania funkcja
  1. search rzeczownik + function rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    An electronic form with an easy search function was added later.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo