"response" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

response rzeczownik

rzeczownik + response
Kolokacji: 65
emergency response • GOP response • government response • frequency response • audience response • police response • ...
response + rzeczownik
Kolokacji: 23
response rate • response time • response team • response system • response plan • ...
response + czasownik
Kolokacji: 58
response comes • response shows • response includes • response makes • response says • ...
czasownik + response
Kolokacji: 91
provide responses • deliver GOP response • see one's response • hear one's response • consider one's response • ...
przymiotnik + response
Kolokacji: 475
positive response • immune response • emotional response • immediate response • initial response • appropriate response • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 71
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 114
(9) critical, final, decisive
Kolokacji: 3
(10) military, armed, tactical
Kolokacji: 3
(12) inflammatory, pathological
Kolokacji: 2
(18) written, poetic
Kolokacji: 2
1. effective response = przekonywająca odpowiedź effective response
2. powerful response = mocna odpowiedź powerful response
  • However, the most powerful response of all to the food is to its smell, or fragrance.
  • Yet it has also produced powerful emotional responses, both positive and negative.
  • "I had a very powerful emotional response every time I saw her on screen," he said.
  • Cookies provoke a powerful emotional response: they are watching you.
  • The main theme of the film is the powerful individual response to injustice.
  • What a powerful response to the trauma he had gone through.
  • One reason for the powerful response to visual stimuli in men, he said, could be cultural.
  • He has long been considered the club in the closet, a powerful response to be expected if violence is used against Israel.
  • They suppress your immune system's potential for powerful natural responses.
  • The White Paper makes it possible to make a powerful response to questions of this kind.
3. ineffective response = nieskuteczna odpowiedź ineffective response
4. efficient response = wydajna odpowiedź efficient response
5. muscular response = mięśniowa odpowiedź muscular response
6. ineffectual response = nieudolna odpowiedź ineffectual response
(20) American, German, nuanced
Kolokacji: 3
(24) human, humanitarian
Kolokacji: 2
(26) similar, corresponding
Kolokacji: 2
(28) formal, calm, dignified
Kolokacji: 3
(37) federal, national, local
Kolokacji: 3
(47) political, governmental
Kolokacji: 2
(48) serious, thoughtful, flippant
Kolokacji: 3
(49) instinctive, spontaneous
Kolokacji: 2
(50) Israeli, Iraqi
Kolokacji: 2
(51) defensive, protective
Kolokacji: 2
(52) behavioral, behavioural
Kolokacji: 2
(54) timely, following, subsequent
Kolokacji: 3
(59) flexible, elastic
Kolokacji: 2
(60) complete, clear, perfect
Kolokacji: 3
(61) weak, feeble, lame, slight
Kolokacji: 4
(63) verbal, monosyllabic, vocal
Kolokacji: 3
(67) partial, unanimous, incomplete
Kolokacji: 3
(69) British, Chinese
Kolokacji: 2
(71) forceful, emphatic, drastic
Kolokacji: 3
(75) necessary, inevitable
Kolokacji: 2
(78) legal, legitimate, valid
Kolokacji: 3
(80) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(82) heated, thermal
Kolokacji: 2
(83) terse, cryptic
Kolokacji: 2
(85) neural, nervous, neuronal
Kolokacji: 3
(86) dramatic, bold
Kolokacji: 2
(87) sarcastic, scathing, satirical
Kolokacji: 3
(89) Christian, Jewish
Kolokacji: 2
(90) defiant, fearful
Kolokacji: 2
(91) vague, ambiguous, evasive
Kolokacji: 3
(92) generous, tit-for-tat
Kolokacji: 2
(93) social, societal
Kolokacji: 2
(94) excellent, optimal
Kolokacji: 2
(95) acute, intense, viral
Kolokacji: 3
(96) Western, regional
Kolokacji: 2
(102) instinctual, canned, recorded
Kolokacji: 3
(103) low-key, restrained
Kolokacji: 2
(104) glib, plausible
Kolokacji: 2
(105) indignant, outraged
Kolokacji: 2
(106) regulatory, inhibitory
Kolokacji: 2
(108) disappointing, unsatisfactory
Kolokacji: 2
(109) heavy-handed, inept
Kolokacji: 2
(110) punitive, retaliatory
Kolokacji: 2
(111) cardiovascular, vascular
Kolokacji: 2
(112) functional, useful, structural
Kolokacji: 3
(113) visual, audible
Kolokacji: 2
(114) green, mature
Kolokacji: 2
przyimek + response
Kolokacji: 20
in response • of response • about one's response • at one's response • by one's response • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.