"ineffective response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieskuteczna odpowiedź
  1. ineffective przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Thousands of residents here, mostly whites, marched through downtown on Thursday in a show of anger over recent killings and local officials' ineffective response.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo