"muscular response" — Słownik kolokacji angielskich

muscular response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mięśniowa odpowiedź
  1. muscular przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    No man can control his respiration, muscular response and nervous tension to that degree.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo