"powerful response" — Słownik kolokacji angielskich

powerful response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mocna odpowiedź
  1. powerful przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    However, the most powerful response of all to the food is to its smell, or fragrance.

powered by  eTutor logo