"efficient response" — Słownik kolokacji angielskich

efficient response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydajna odpowiedź
  1. efficient przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Mr. Mona said the fact that the accident occurred when there was light traffic helped allow for an efficient response.

podobne do "efficient response" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "efficient response" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo