"ineffectual response" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): nieudolna odpowiedź
  1. ineffectual przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    For each of them, only an ineffectual, essentially negative response was possible.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo