"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
2. released separately = zwolniony oddzielnie released separately
  • Music from the third disk, however, is intended to be released separately in due course.
  • The film was released separately by each part in 1960 and 1961.
  • Each season was released separately followed by a complete series collection.
  • In the past, city and state test scores have been released separately.
  • It includes two new songs that are to be released also separately.
  • The individual live discs were later released separately in May 2004.
  • The game was later released separately at a budget price.
  • The box was also released separately with only the bonus disc.
  • Instead of releasing them together they will be released separately.
  • Each album was also released separately on the same day.
3. released respectively = zwolniony odpowiednio released respectively
4. released twice = zwolniony dwa razy released twice
5. release single = bilet w jedną stronę zwalniający release single
6. released individually = zwolniony indywidualnie released individually
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.