"release the man" — Słownik kolokacji angielskich

release the man kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnij człowieka
  1. release czasownik + man rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Finally, he released the little man and said, "Don't you want to know why this is your lucky day?"

    Podobne kolokacje:

podobne do "release the man" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "release the man" po polsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo