ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH ZA POŁOWĘ CENY!Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"release" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

release czasownik

release + rzeczownik
Kolokacji: 229
release recordings • release prisoners • release details • release documents • release figures • release information • release energy • ...
czasownik + release
Kolokacji: 49
begin releasing • refuse to release • plan to release • released after serving • agree to release • decide to release • intend to release • ...
release + przyimek
Kolokacji: 63
released until • released from • released by • released into • released after • ...
release + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 104
originally released • officially released • finally released • eventually released • released theatrically • released early • newly released • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 36
(2) officially, formally
Kolokacji: 2
(3) finally, eventually
Kolokacji: 2
(5) early, late
Kolokacji: 2
(6) publicly, jointly
Kolokacji: 2
(7) shortly, briefly
Kolokacji: 2
(9) simultaneously, concurrently
Kolokacji: 2
(10) exclusively, solely, alone
Kolokacji: 3
(12) later, prior, afterward
Kolokacji: 3
2. released separately = zwolniony oddzielnie released separately
3. released respectively = zwolniony odpowiednio released respectively
  • Special editions of both Versions 1 and 2 were also released in 2008 and 2011 respectively.
  • Both productions were released posthumously in 1979 on 2 and 3 February respectively.
  • Their previous releases were released in 1965 and 1967 respectively.
  • The English versions were also released in the same years respectively.
  • The albums were released in 1999 and 2003 respectively.
  • Those were released in Germany in 1976 and 1978 respectively.
  • The movies were released in October and December 2007 respectively.
  • The first two in the series were released in 2008 and 2009 respectively.
  • The success of the film garnered two sequels, respectively released 1991 and 1993.
  • Works volumes 1 and 2 were released in 1996 and 1997 respectively.
4. released twice = zwolniony dwa razy released twice
5. release single = bilet w jedną stronę zwalniający release single
6. released individually = zwolniony indywidualnie released individually
(17) regularly, illegally
Kolokacji: 2
(19) nationally, domestically
Kolokacji: 2
(21) quietly, gently
Kolokacji: 2
(22) unconditionally, conditionally
Kolokacji: 2
(24) temporarily, explosively
Kolokacji: 2
(25) normally, hereby
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.