Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>
Angielski na wakacje!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"release one's arms" — Słownik kolokacji angielskich

release one's arms kolokacja
Popularniejsza odmiana: release one's arm
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś ramiona
  1. release czasownik + arm rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He released her arm and she moved toward the door again.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo