BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"piece" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

piece rzeczownik

rzeczownik + piece
Kolokacji: 207
artillery piece • set piece • opinion piece • companion piece • museum piece • chess piece • theater piece • piano piece • period piece • ...
piece + rzeczownik
Kolokacji: 5
piece band • piece resistance • piece orchestra • piece rate • Pieces Op
piece + czasownik
Kolokacji: 153
piece falls • piece includes • piece comes • piece makes • piece begins • piece fits • piece goes • piece says • piece appears • ...
czasownik + piece
Kolokacji: 156
feature pieces • contain pieces • compose pieces • collect pieces • sell pieces • include pieces • piece called • add pieces • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
6. piece called = kawałek zadzwonił piece called
8. add pieces = dodaj kawałki add pieces
10. consist of several pieces = składaj się z kilku kawałków consist of several pieces
11. read one's piece = czytać czyjś kawałek read one's piece
12. piece set = kawałek umieścił piece set
13. send pieces = wyślij kawałki send pieces
14. piece titled = kawałek zatytułował piece titled
15. hear pieces = usłysz kawałki hear pieces
17. tear to pieces = rozerwij na strzępy tear to pieces
18. cut into pieces = pociąć na kawałki cut into pieces
19. piece entitled = kawałek zatytułował piece entitled
20. fall to pieces = rozpaść się na kawałki fall to pieces
21. blow to pieces = uderzenie na kawałki blow to pieces
22. own a piece = posiadaj kawałek own a piece
26. cut to pieces = pociąć na kawałki cut to pieces
33. contribute pieces = przeznacz kawałki contribute pieces
37. want a piece = chciej kawałek want a piece
40. piece is removed = kawałek jest usunięty piece is removed
43. go to pieces = rozlecieć się na kawałki go to pieces
44. piece is placed = kawałek jest umieszczony piece is placed
47. bring a piece = przynieś kawałek bring a piece
50. piece is moved = kawałek jest przeniesiony piece is moved
52. piece inspired = kawałek zainspirował piece inspired
53. get in one piece = dostań w całości get in one piece
56. pull a piece = pociągnij za kawałek pull a piece
57. throw a piece = rzuć kawałkiem throw a piece
58. divide into several pieces = podział do kilku kawałków divide into several pieces
59. serve pieces = obsłuż kawałki serve pieces
60. piece is considered = kawałek jest uznawany piece is considered
61. leave a piece = zostaw kawałek leave a piece
62. drop a piece = upuść kawałek drop a piece
przymiotnik + piece
Kolokacji: 530
small piece • large piece • little piece • single piece • short piece • big piece • tiny piece • final piece • particular piece • ...
przyimek + piece
Kolokacji: 25
into pieces • to pieces • including pieces • by piece • between pieces • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.