"get several pieces" — Słownik kolokacji angielskich

get several pieces kolokacja
Popularniejsza odmiana: get a piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilka kawałków
  1. get czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But by the time I got my piece of paper, the story was over.