"buy several pieces" — Słownik kolokacji angielskich

buy several pieces kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kilka kawałków
  1. buy czasownik + piece rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    But you can only buy a piece of a big city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo