PROMOCJA -40%Smuti? Smufi? | Sprawdź kurs angielskiego od podstawSPRAWDŹ >>

"send pieces" — Słownik kolokacji angielskich

send pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyślij kawałki
  1. send czasownik + piece rzeczownik
    Silna kolokacja

    They liked to send pieces through the mail and to create art kits that required active participation by users.