"buy pieces" — Słownik kolokacji angielskich

buy pieces kolokacja
Popularniejsza odmiana: buy a piece
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kawałki
  1. buy czasownik + piece rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you can only buy a piece of a big city.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo