"buy a piece" — Słownik kolokacji angielskich

buy a piece kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kup kawałek
  1. buy czasownik + piece rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But you can only buy a piece of a big city.

    Podobne kolokacje: