"contribute pieces" — Słownik kolokacji angielskich

contribute pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przeznacz kawałki
  1. contribute czasownik + piece rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He contributed several short pieces to be used as broadsides by the Communication Company.

powered by  eTutor logo