BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. pay for = płać pay for
2. pay off = opłacać się pay off
3. pay back = zwracać, spisywać, spłacać pay back
4. pay out = wydawać pay out
5. pay by = zapłać pay by
6. pay down = wyłożyć pieniądze pay down
7. pay until = płacić do czasu gdy pay until
8. pay to = płacić aby pay to
9. pay up = zwracać dług, oddawać pieniądze, spłacać zobowiązania pay up
10. pay into = płacić do pay into
11. pay under = zapłać poniżej pay under
12. pay through = zapłać całkowicie pay through
13. pay on = wpłać pay on
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.