BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(1) avoid, evade
Kolokacji: 2
1. stop paying = przestań płacić stop paying
2. start paying = zacznij płacić start paying
3. begin paying = zacznij płacić begin paying
4. continue paying = kontynuuj płacenie continue paying
5. keep paying = kontynuuj płacenie keep paying
6. forced to pay = zmuszony do płacenia forced to pay
7. fail to pay = nie potraf płacić fail to pay
8. prepared to pay = przygotować się by płacić prepared to pay
9. go to pay = idź do płacić go to pay
10. continue to pay = kontynuuj płacenie continue to pay
11. begin to pay = zacznij płacić begin to pay
12. get to pay = namówiony by płacić get to pay
13. come to pay = przyjdź płacić come to pay
14. made to pay = zrobiony płacić made to pay
15. obliged to pay = zobowiązany do płacenia obliged to pay
16. pay by sending = zapłać wysyłaniem pay by sending
17. enable to pay = umożliw płacenie enable to pay
18. obligate to pay = zobowiązywać płacić obligate to pay
19. make paying = marki płacenie make paying
20. work to pay = praca do płacy work to pay
22. resume paying = podejmij na nowo płacenie resume paying
23. cease paying = zaprzestań płacić cease paying
24. get paying = dostać płacenie get paying
25. pay to happening = zapłać zdarzaniu się pay to happening
26. start to pay = zacznij płacić start to pay
27. quit paying = rzuć płacenie quit paying
28. forced pay = zmuszona płaca forced pay
29. direct to pay = bezpośredni płacić direct to pay
30. raise to pay = podnosić płacić raise to pay
(8) seem, sell, escape, run
Kolokacji: 4
(9) like, wish, resent
Kolokacji: 4
(10) consider, rely, include
Kolokacji: 3
(11) delay, defer, postpone
Kolokacji: 3
(12) justify, report
Kolokacji: 2
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.