BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(1) attention, mind, notice
Kolokacji: 3
(5) homage, court, deference
Kolokacji: 3
(7) tuition, teacher, coach
Kolokacji: 3
(10) claim, call
Kolokacji: 2
(12) money, subsidy
Kolokacji: 3
(13) thousands, hundreds, m
Kolokacji: 3
(14) commission, charge, executive
Kolokacji: 3
(15) player, principal, actor, Idol
Kolokacji: 4
(16) duty, obligation, penance
Kolokacji: 4
(21) wage, honor, regard
Kolokacji: 3
(22) respect, compliment, refusal
Kolokacji: 3
(23) debt, loan, point
Kolokacji: 5
(24) expense, ransom, surcharge
Kolokacji: 3
(25) percent, percentage
Kolokacji: 3
(27) dues, fee, admission
Kolokacji: 3
(30) buck, dollar
Kolokacji: 2
(33) visit, trip, visitor
Kolokacji: 3
(36) ability, equivalent, inability
Kolokacji: 3
(37) mortgage
Kolokacji: 2
(38) fare, passenger, board
Kolokacji: 3
(40) insurance, exemption
Kolokacji: 2
(43) failure, portion, fortune
Kolokacji: 3
(46) driver, utility, gig
Kolokacji: 3
(48) cut, severance
Kolokacji: 2
(49) rest, scale, balance
Kolokacji: 3
(50) contractor, subcontractor
Kolokacji: 2
(51) difference, others
Kolokacji: 2
(52) phone, TV
Kolokacji: 2
(54) allegiance, fealty
Kolokacji: 2
1. pay allegiance = lojalność płacowa pay allegiance
2. pay fealty = zależność lennicza płacowa pay fealty
(55) credit, ticket
Kolokacji: 2
(56) vendor, firm
Kolokacji: 2
(57) pence, rs
Kolokacji: 2
(58) vacation, retiree, holiday
Kolokacji: 3
(59) informant, dirt, informer
Kolokacji: 3
(60) stub, circulation
Kolokacji: 2
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.