BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. pay in = wpłacać pay in
2. pay about = płacić około pay about
3. pay over = płacić ponad pay over
4. pay before = zapłać wcześniej pay before
5. pay with = zapłać pay with
6. pay at = płacić przy pay at
7. pay during = płacić podczas pay during
8. pay after = zapłać potem pay after
9. pay without = zapłać na zewnątrz pay without
10. pay within = zapłać wewnątrz pay within
12. pay per = płacić na pay per
13. paid since = zapłacony od tej pory paid since
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.