BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. pay toward = płacić w kierunku pay toward
2. pay off at = opłacać się przy pay off at
3. pay between = zapłać pośrodku pay between
4. pay towards = płacić w kierunku pay towards
5. pay below = zapłać poniżej pay below
6. pay against = zapłacić część należnej kwoty pay against
7. pay among = płacić wśród pay among
8. pay beyond = zapłać dalej pay beyond
9. pay off to = opłacać się aby pay off to
10. pay despite = płacić pomimo pay despite
11. pay that = zapłać to pay that
12. pay regardless of = płacić niezależnie od pay regardless of
13. pay because = płacić ponieważ pay because
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.