BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
(1) avoid, evade
Kolokacji: 2
1. ordered to pay = uporządkowany płacić ordered to pay
2. promise to pay = obietnica płacenia promise to pay
3. pay to saying = zapłać mówieniu pay to saying
4. call to pay = wezwij do płacenia call to pay
5. visit to pay = odwiedzać płacić visit to pay
(8) seem, sell, escape, run
Kolokacji: 4
(9) like, wish, resent
Kolokacji: 4
(10) consider, rely, include
Kolokacji: 3
(11) delay, defer, postpone
Kolokacji: 3
(12) justify, report
Kolokacji: 2
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.