BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
(1) highly, high
Kolokacji: 2
(2) dearly, actually
Kolokacji: 2
(5) extra, electronically
Kolokacji: 2
(6) generally, entirely, alone
Kolokacji: 3
(9) eventually, finally
Kolokacji: 3
(11) simply, most, merely
Kolokacji: 3
(12) gladly, willingly, voluntarily
Kolokacji: 3
(13) normally, customarily
Kolokacji: 2
(15) partly, partially, completely
Kolokacji: 3
(16) barely, hardly, scarcely
Kolokacji: 3
1. hardly pay = ledwie zapłać hardly pay
2. barely pay = ledwie zapłać barely pay
3. scarcely pay = ledwie zapłać scarcely pay
(17) promptly, quickly, duly
Kolokacji: 3
(18) heavily, fairly
Kolokacji: 2
(20) happily, cheerfully
Kolokacji: 2
(21) up, upward
Kolokacji: 2
(22) personally, privately
Kolokacji: 2
(23) separately, collectively
Kolokacji: 2
(24) early, late
Kolokacji: 2
(25) properly, improperly, decently
Kolokacji: 3
(26) frequently, occasionally
Kolokacji: 2
(27) definitely, clearly
Kolokacji: 2
(28) reluctantly, grudgingly
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.