ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. pay for = płać pay for
2. pay off = opłacać się pay off
3. pay back = zwracać, spisywać, spłacać pay back
4. pay out = wydawać pay out
5. pay by = zapłać pay by
6. pay down = wyłożyć pieniądze pay down
7. pay until = płacić do czasu gdy pay until
8. pay to = płacić aby pay to
9. pay up = zwracać dług, oddawać pieniądze, spłacać zobowiązania pay up
10. pay into = płacić do pay into
11. pay under = zapłać poniżej pay under
12. pay through = zapłać całkowicie pay through
13. pay in = wpłacać pay in
14. pay on = wpłać pay on
15. pay about = płacić około pay about
16. pay over = płacić ponad pay over
17. pay before = zapłać wcześniej pay before
18. pay with = zapłać pay with
19. pay at = płacić przy pay at
20. pay during = płacić podczas pay during
21. pay after = zapłać potem pay after
22. pay without = zapłać na zewnątrz pay without
23. pay within = zapłać wewnątrz pay within
25. pay per = płacić na pay per
26. paid since = zapłacony od tej pory paid since
27. pay from = płacić z pay from
28. pay of = płacić z pay of
29. pay around = zapłać wokół pay around
30. pay above = zapłać wyżej pay above
31. pay off in = opłacać się w pay off in
32. pay off for = opłacać się dla pay off for
33. pay up to = płacić aby pay up to
34. pay off with = opłacać się z pay off with
35. pay out of = wykładać z pay out of
36. pay upon = płacić na pay upon
37. pay out in = wyłóż pay out in
38. pay off on = opłacać się na pay off on
39. pay out to = wykładać aby pay out to
40. pay toward = płacić w kierunku pay toward
41. pay off at = opłacać się przy pay off at
42. pay between = zapłać pośrodku pay between
43. pay towards = płacić w kierunku pay towards
44. pay below = zapłać poniżej pay below
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.