BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 44
1. pay throughout = zapłać przez cały czas pay throughout
2. pay worth = płacić warty pay worth
3. paid via = zapłacony przez paid via
4. pay because of = płacić z powodu pay because of
5. pay along with = płacić wraz z pay along with
7. pay across = zapłać wszerz pay across
8. pay near = zapłać blisko pay near
9. pay outside = zapłać na zewnątrz pay outside
10. pay except = płacić tyle że pay except
11. pay close to = płacić blisko aby pay close to
12. pay while = płaca podczas gdy pay while
13. paid prior to = zapłacony przed paid prior to
14. paid till = zapłacona kasa sklepowa paid till
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.