BŁYSKAWICZNY ANGIELSKI!Tylko do niedzieli roczny kurs online -40%.Sprawdź

"pay" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

pay czasownik

pay + rzeczownik
Kolokacji: 256
pay attention • pay taxes • pay tribute • pay rent • pay homage • pay salaries • pay dividends • pay tuition • pay cash • pay royalties • ...
czasownik + pay
Kolokacji: 88
avoid paying • stop paying • start paying • help pay • begin paying • continue paying • keep paying • end up paying • afford to pay • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 42
1. avoid paying = uniknij płacenia avoid paying
2. stop paying = przestań płacić stop paying
3. start paying = zacznij płacić start paying
4. help pay = pomoc płaca help pay
5. begin paying = zacznij płacić begin paying
6. continue paying = kontynuuj płacenie continue paying
7. keep paying = kontynuuj płacenie keep paying
8. end up paying = koniec w górę płacenia end up paying
9. afford to pay = pozwól sobie na płacenie afford to pay
10. agree to pay = zgódź się płacić agree to pay
11. refuse to pay = odmawiać zapłaty refuse to pay
12. expect to pay = spodziewaj się, że płacić expect to pay
13. forced to pay = zmuszony do płacenia forced to pay
14. fail to pay = nie potraf płacić fail to pay
15. required to pay = wymagać by płacić required to pay
16. ordered to pay = uporządkowany płacić ordered to pay
17. offer to pay = zaproponuj by płacić offer to pay
18. prepared to pay = przygotować się by płacić prepared to pay
19. promise to pay = obietnica płacenia promise to pay
20. go to pay = idź do płacić go to pay
21. continue to pay = kontynuuj płacenie continue to pay
22. want to pay = chciej płacić want to pay
23. used to pay = użyty by płacić used to pay
24. need to pay = potrzebuj płacić need to pay
25. try to pay = spróbuj płacić try to pay
26. begin to pay = zacznij płacić begin to pay
27. decide to pay = zdecyduj się płacić decide to pay
28. intend to pay = miej zamiar płacić intend to pay
29. ask to pay = poproś by płacić ask to pay
30. get to pay = namówiony by płacić get to pay
31. allow to pay = pozwól płacić allow to pay
32. come to pay = przyjdź płacić come to pay
33. mind paying = miej coś przeciw płaceniu mind paying
34. made to pay = zrobiony płacić made to pay
35. obliged to pay = zobowiązany do płacenia obliged to pay
36. struggle to pay = walka o płacenie struggle to pay
37. seem to pay = wydawaj się płacić seem to pay
38. pay by sending = zapłać wysyłaniem pay by sending
39. choose to pay = postanów płacić choose to pay
40. pay to saying = zapłać mówieniu pay to saying
41. plan to pay = plan płacenia plan to pay
pay + przyimek
Kolokacji: 66
pay for • pay off • pay back • pay out • pay down • pay up • ...
pay + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 97
highly paid • pay dearly • actually pay • paid directly • pay handsomely • pay extra • generally pay • pay later • well paid • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.