"pay cash" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "pay cash" po angielsku

pay in cash
pay cash , także: pay by cash

czasownik
 1. płacić gotówką
  I'll pay in cash. (Zapłacę gotówką.)
  They paid us directly in cash. (Oni zapłacili nam bezpośrednio gotówką.)
  For bills you pay in cash, keep the receipt until you get the next bill showing your payment. (Przy rachunkach, które płacisz gotówką, zachowaj pokwitowanie, zanim nie dostaniesz kolejnego rachunku pokazującego twoją wpłatę.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"pay cash" — Słownik kolokacji angielskich

pay cash kolokacja
 1. pay czasownik + cash rzeczownik = płacić gotówką
  Bardzo silna kolokacja

  One way to buy a home is to pay cash.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo