ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"płacić gotówką" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "płacić gotówką" po polsku

płacić gotówką

czasownik
 1. pay in cash , pay cash , także: pay by cash  
  I'll pay in cash. (Zapłacę gotówką.)
  They paid us directly in cash. (Oni zapłacili nam bezpośrednio gotówką.)
  For bills you pay in cash, keep the receipt until you get the next bill showing your payment. (Przy rachunkach, które płacisz gotówką, zachowaj pokwitowanie, zanim nie dostaniesz kolejnego rachunku pokazującego twoją wpłatę.)
 1. pitch and pay  

Powiązane zwroty — "płacić gotówką"

czasownik

"płacić gotówką" — Słownik kolokacji angielskich

pay cash kolokacja
 1. pay czasownik + cash rzeczownik = płacić gotówką
  Bardzo silna kolokacja

  One way to buy a home is to pay cash.

  Podobne kolokacje:
pay in cash kolokacja
 1. pay czasownik + cash rzeczownik = płacić gotówką
  Zwykła kolokacja

  One reason the rate now seems likely to be very high is that the issues do not pay interest in cash.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo