KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"moment" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

moment rzeczownik

rzeczownik + moment
Kolokacji: 45
moment of one's life • opening moment • moment of one's career • moment of one's birth • moment of silence • moment of triumph • ...
moment + rzeczownik
Kolokacji: 5
moment magnitude scale • moment magnitude • moment pass • moment Jones • moment arm
moment + czasownik
Kolokacji: 99
moment passes • moment occurs • moment arrives • moment comes • moment goes • moment looking • moment says • ...
czasownik + moment
Kolokacji: 114
study for a moment • regard for a moment • put for the moment • seize the moment • choose this moment • take a moment • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 30
(5) enjoy, share, use, waste
Kolokacji: 4
(6) spend, pass, rub
Kolokacji: 5
(8) look, watch, wait
Kolokacji: 4
(10) excuse, press, fight
Kolokacji: 3
(12) glare, stare
Kolokacji: 2
(14) lose, forget, fail, drop, miss
Kolokacji: 5
(15) include, let, feature
Kolokacji: 3
(16) need, bow, ask
Kolokacji: 3
1. need a moment = potrzebuj momentu need a moment
2. bow for a moment = łuk na moment bow for a moment
  • His head bowed for a moment as he thought about the past few days.
  • Shall we all bow our heads for a moment of prayer?
  • She bowed her head for a moment, then looked up at her own son.
  • And in order to do that, they have to bow their heads for a moment to what concerns the rest of the world.
  • He bowed his head for a brief moment in silent thanksgiving.
  • The old woman bowed her head for a moment, then raised it, weakly.
  • She sat with her head bowed for a moment.
  • Pythas sat with his head bowed for a long moment.
  • The others bowed their heads for a moment in respect to the fallen agent.
  • He bowed his head for a moment, and then looked at me sadly.
3. ask at the moment = zapytaj w tej chwili ask at the moment
(17) pause, hesitate
Kolokacji: 2
(18) achieve, hit, walk
Kolokacji: 3
(19) escape, emerge
Kolokacji: 2
przymiotnik + moment
Kolokacji: 419
long moment • brief moment • final moment • critical moment • crucial moment • memorable moment • rare moment • ...
przyimek + moment
Kolokacji: 25
within moments • during moments • that moment • through moments • with moments • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.