"Greatest Moment" — Słownik kolokacji angielskich

Greatest Moment kolokacja
Popularniejsza odmiana: greatest moment
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Najbardziej wielki Moment
  1. greatest przymiotnik + moment rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    But the greatest moment of all comes later on, in life, not law.

    Podobne kolokacje: