"greatest moment" — Słownik kolokacji angielskich

greatest moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): najbardziej wielki moment
  1. greatest przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the greatest moment of all comes later on, in life, not law.

    Podobne kolokacje: