"bow for a moment" — Słownik kolokacji angielskich

bow for a moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): łuk na moment
  1. bow czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    His head bowed for a moment as he thought about the past few days.

    Podobne kolokacje: