"excellent moment" — Słownik kolokacji angielskich

excellent moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): doskonały moment
  1. excellent przymiotnik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    "One moment, excellent," he said later with a shrug.

    Podobne kolokacje: