"ask at the moment" — Słownik kolokacji angielskich

ask at the moment kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zapytaj w tej chwili
  1. ask czasownik + moment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There were numerous questions but none she was prepared tO ask him at the moment.

    Podobne kolokacje: