"log" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

log rzeczownik

rzeczownik + log
Kolokacji: 36
Web log • Yule log • phone log • oak log • user log • ...
log + rzeczownik
Kolokacji: 41
log cabin • log house • log book • log fire • log building • ...
log + czasownik
Kolokacji: 15
log shows • log burns • log indicates • log crackles • log floating • ...
czasownik + log
Kolokacji: 26
keep a log • use logs • cut logs • transport logs • carry logs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
(1) keep, use, note, record
Kolokacji: 4
1. cut logs = polana cięcia cut logs
2. add logs = dodaj polana add logs
3. split logs = polana rozdarcia split logs
4. construct of logs = skonstruuj z polan construct of logs
5. log covered = polano pokryło log covered
6. bring logs = wnieś rejestry bring logs
7. get logs = mieć polana get logs
8. log made = polano zrobiło log made
9. burn logs = polana oparzenia burn logs
(4) pile, stack
Kolokacji: 2
przymiotnik + log
Kolokacji: 46
hollow log • large log • small log • big log • old log • ...
przyimek + log
Kolokacji: 12
of logs • with logs • from logs • in one's log • over logs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.