"log" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

log rzeczownik

rzeczownik + log
Kolokacji: 36
Web log • Yule log • phone log • oak log • user log • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 1
(2) Yule, Season
Kolokacji: 2
(3) phone, telephone, call
Kolokacji: 3
1. oak log = polano dębowe oak log
2. cedar log = polano cedrowe cedar log
3. birch log = brzozowe polano birch log
4. driftwood log = polano dryfującego drewna driftwood log
5. hardwood log = polano z twardego drewna hardwood log
6. tree log = polano drzewa tree log
7. cottonwood log = cottonwood polano cottonwood log
8. redwood log = polano sekwoi redwood log
(5) user, maintenance, usage
Kolokacji: 3
(6) Lincoln, Florida
Kolokacji: 2
(8) chat, audit, visitor
Kolokacji: 3
(9) war, transaction
Kolokacji: 2
log + rzeczownik
Kolokacji: 41
log cabin • log house • log book • log fire • log building • ...
log + czasownik
Kolokacji: 15
log shows • log burns • log indicates • log crackles • log floating • ...
czasownik + log
Kolokacji: 26
keep a log • use logs • cut logs • transport logs • carry logs • ...
przymiotnik + log
Kolokacji: 46
hollow log • large log • small log • big log • old log • ...
przyimek + log
Kolokacji: 12
of logs • with logs • from logs • in one's log • over logs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.