ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"log" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

log rzeczownik

rzeczownik + log
Kolokacji: 36
Web log • Yule log • phone log • oak log • user log • ...
log + rzeczownik
Kolokacji: 41
log cabin • log house • log book • log fire • log building • ...
log + czasownik
Kolokacji: 15
log shows • log burns • log indicates • log crackles • log floating • ...
czasownik + log
Kolokacji: 26
keep a log • use logs • cut logs • transport logs • carry logs • ...
przymiotnik + log
Kolokacji: 46
hollow log • large log • small log • big log • old log • ...
przyimek + log
Kolokacji: 12
of logs • with logs • from logs • in one's log • over logs • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) of, with, from, in, over, ...
Kolokacji: 12
2. from logs = z polan from logs
3. with logs = z polanami with logs
5. over logs = ponad polanami over logs
6. under logs = na mocy rejestrów under logs
8. to the log = do polana to the log
9. for logs = dla polan for logs
10. into a log = do polana into a log
11. by logs = przez polana by logs
12. atop logs = na polanach atop logs

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.