"with logs" — Słownik kolokacji angielskich

with logs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z polanami
  1. with przyimek + log rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The river was covered with logs a long way above the town.

    Podobne kolokacje: