"in one's log" — Słownik kolokacji angielskich

in one's log kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś polano
  1. in przyimek + log rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He tried to think of something to put in the log.

    Podobne kolokacje: