"from logs" — Słownik kolokacji angielskich

from logs kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z polan
  1. from przyimek + log rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Some of the data fragments were from personal logs.

    Podobne kolokacje: