"of one's logs" — Słownik kolokacji angielskich

of one's logs kolokacja
Popularniejsza odmiana: of logs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z czyjś polana
  1. of przyimek + log rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The rest is now a long, low building made of logs.

    Podobne kolokacje: