BUSINESS ENGLISH -50%!Kup roczny kurs za połowę ceny. Promocja tylko do niedzieli.Sprawdź

"log" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

log rzeczownik

rzeczownik + log
Kolokacji: 36
Web log • Yule log • phone log • oak log • user log • ...
log + rzeczownik
Kolokacji: 41
log cabin • log house • log book • log fire • log building • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
1. log cabin = chata z drewnianych bali, domek z bali log cabin
2. log house = konstrukcja wieńcowa, ściana wieńcowa, konstrukcja węgłowa log house
3. log book = karta drogowa pojazdu, książka pojazdu log book
4. log fire = płonące polana log fire
5. log building = budynek polana log building
6. log structure = struktura polana log structure
7. log entry = wpis dziennika log entry
8. log file = plik dziennik log file
9. log wall = ściana wieńcowa log wall
log + czasownik
Kolokacji: 15
log shows • log burns • log indicates • log crackles • log floating • ...
czasownik + log
Kolokacji: 26
keep a log • use logs • cut logs • transport logs • carry logs • ...
przymiotnik + log
Kolokacji: 46
hollow log • large log • small log • big log • old log • ...
przyimek + log
Kolokacji: 12
of logs • with logs • from logs • in one's log • over logs • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.