"on one's log" — Słownik kolokacji angielskich

on one's log kolokacja
Popularniejsza odmiana: on a log
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): na czyjś polano
  1. on przyimek + log rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I moved over on the log to make room for her.

    Podobne kolokacje: