"in one's logs" — Słownik kolokacji angielskich

in one's logs kolokacja
Popularniejsza odmiana: in one's log
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w czyjś polana
  1. in przyimek + log rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He tried to think of something to put in the log.

    Podobne kolokacje: