"of the log" — Słownik kolokacji angielskich

of the log kolokacja
Popularniejsza odmiana: of logs
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): z polana
  1. of przyimek + log rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The rest is now a long, low building made of logs.

    Podobne kolokacje:

podobne do "of the log" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "of the log" po polsku — Słownik angielsko-polski

rzeczownik
nazwa własna